Výzvu podpořila Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Farním sborům ČCE, Praha, 4. května 2018 Č.j.: ÚCK/309-2/2018

Okupace 1968 – výzva spoluobčanům
Milé sestry, milí bratři, z mnoha výročí, která si letos budeme připomínat, neměla by zapadnout připomínka 50 let od vojenské okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Synodní rada vítá iniciativu bratra Petra Pazdery Payna, který vyzývá k oživení naší paměti, připomínce konkrétních jmen a příběhů a případně vytvoření pomníčků obětí invaze.