Otvírají se chlopně těžkých letadel

Otvírají se chlopně těžkých letadel
a potracují tanky
Zítřejší mrtví ještě spí    Milan Kadlec
Zdeněk Příhoda...
Převalování matek plných tušení

                                     z básnické sklady Ruce Goliášovy

 

Rozsáhlá báseň „Ruce Goliášovy“ byla napsána pod pseudonymem Jan David jako okamžitá reakce na invazi vojsk Varšavské smlouvy, která 21. srpna 1968 přepadla Československo. Publicitu získala tato báseň zásluhou redaktora Pavla Kohna, který ji od konce 60. let několikrát vysílal na rozhlasové stanici Svobodná Evropa.

K jejímu autorství se přihlásil Miloš Horanský teprve poté, kdy ji Kohn vydal knižně (1990).

Sám autor prohlašuje, že tuto skladbu dokázal vytvořit za šest týdnů po zahájení agrese, kdy byl doslova zahlcen bolestivými obrazy, jež z této události vyvřely. Horanského bezprostřední dojmy a pocity jsou zpracovány výsostným básnickým jazykem, takže po formální stránce navazují tyto verše na nejlepší tradice české poezie minulého století (Holan, Halas). Síla zdrcujícího životního zážitku se "převtělila" do hluboké, imaginativní reflexe, která byla navíc obohacena sugestivně zachycenou atmosférou, v níž třeba obyvatelé hlavního města zoufale bloudí ulicemi, které jim náhle přestaly patřit.