Všechny oběti

Abraham, Antonín

Narodil se 27. července 1877 v Příbrami. Absolvoval základní vzdělání, potom gymnázium a vystudoval učitelský ústav s maturitou. Věnoval se pak pedagogické profesi a působil jako učitel. Po vypuknutí první světové války byl povolán do rakousko‑uherské armády a poslán na ruskou frontu v rámci pěšího pluku č. 88. V hodnosti svobodníka padl 7. září 1915 u Tarnopolu do zajetí, kde požádal o vstup do československých legií. Jejich příslušníkem se stal 21. září 1918, byl zařazen ke štábu československého vojska.

Albert, Pavel

Občan z Prahy, narodil se 2. ledna 1934, bydlel na adrese U družstva klid 27/424 Praha Pankrác.1 Pavel Albert tragicky zahynul 21. srpna 1968 nedaleko budovy Československého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Poté, co zde zběsilá sovětská palba zapálila několik domů a plameny i kouř uvěznily obyvatele jejich bytů, se někteří pokusili uniknout spalujícímu žáru skokem z okna.

Baborovský, Jan

Narodil se 7. dubna 1896, v době invaze již byl penzistou a s manželkou bydlel v činžovním domě na adrese Praha, Vinohradská 23, tedy nedaleko budovy Československého rozhlasu. Když začali 21. srpna 1968 objekt obléhat příslušníci Sovětské armády a zahájili palbu po okolních domech, Jan Baborovský stál společně s mnoha dalšími občany na ulici. Palba a výbuch jednoho z tanků však zapálily řadu domů a Baborovský viděl, že zasažen byl i jeho byt. Uvědomil si, že jsou v něm plameny ohroženy jeho manželka Marie a švagrová Anna Hermanová. Rozběhl se ihned domů ve snaze obě ženy zachránit.

Bajtoš, Ján

Ján Bajtoš se narodil 9. března 1924. Po základním a středním vzdělání nastoupil v září 1952 ke Sboru národní bezpečnosti, kde během let postupoval na hodnostním žebříčku. Dosáhl až hodnosti kapitána. Jako perspektivní kádr byl zařazen k tajné politické policii, stal se příslušníkem Státní bezpečnosti. Bajtoš byl v době své smrti zařazen ve funkci starší referent na 2. odboru Správy StB v Košicích. Jeho poslední adresou byly Košice, Jarná 16.

Baloun, Václav

Pocházel z početné dělnické rodiny, narodil se 6. září 1946. Měl sestru a tři bratry. Balounovi bydleli v Haklových Dvorech č. p. 85 v okrese České Budějovice. Václav byl ještě svobodný a vyučil se zedníkem.

Beránek, Miroslav

Pocházel z Kolína, kde se narodil 8. března 1952 jako starší ze dvou synů pracovníka tamní Jednoty a účetní Kolínských cukrovarů. Po základní škole nastoupil v Praze do učebního oboru tiskař‑chemigrafik v nakladatelství Lidová demokracie. Aby nemusel denně dojíždět vlakem z Kolína, bydlel na učňovském internátu národního podniku Svoboda na tehdejším Gorkého náměstí (dnes Senovážné). Zvolený obor jej zajímal, a proto dosahoval výborných výsledků, v jedné soutěži byl dokonce vyhlášen nejlepším učněm celé Československé republiky.

Boháč, Josef

Narodil se 13. března 1946 v Prostějově jako jedno ze čtyř dětí. V městě bydlel po celý život a byl zaměstnán jako dělník podniku Sigma Lutín. Dne 25. srpna 1968 projížděla Prostějovem ve směru od Olomouce kolona sovětských vojenských vozidel, jejíž příslušníci ztratili ve městě orientace a začali se omylem vracet zpět na Olomouc. Z nepochopitelných důvodů vojáci zahájili po 8.00 palbu na chodce v ulicích a ve střelbě pokračovali až do výjezdu z Prostějova. V důsledku nevyprovokované střelby zemřeli tři prostějovští občané a dalších devět utrpělo vážná zranění.

Bonk, Jozef

Narodil se 24. července 1949 v Hôrce, okres Poprad. V roce 1968 bydlel v osadě Ondrej č. p. 12, součásti Hôrky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem, byl svobodný. Zaměstnaný byl v podniku Piloimpregna.

Bouček, Bohumil

Narodil se 7. září 1909, pracoval jako zámečník Československých státních drah v železničním depu ve Zdicích. S rodinou bydlel v rodinném domku v Libomyšli, okres Beroun. Dne 28. srpna 1968 večer si v práci stěžoval na nevolnost, takže jej na doporučení lékaře se srdeční slabostí odváželi do nemocnice v Hořovicích. Silnice do města však byla zablokovaná sovětskou vojenskou technikou, takže mohl být dopraven do nemocnice až s několikahodinovým zpožděním.

Březina, Vincenc

Narodil se 8. června 1901 v Dolních Ředicích v okrese Pardubice a v aktivním věku se živil jako obuvník.