Oběti okupace 1968

Nezapomínejme na minulost; zapomeneme‑li, dožene ona nás!

Letos si připomínáme výročí úkladné invaze armád Varšavské smlouvy pod vedením Moskvy na naše území, jíž započalo více než dvacetileté období okupace. Prokažme úctu obětem této zločinné vojenské akce!

Jenom malý zlomek z takřka 140 obětí za ony měsíce od srpna do konce roku 1968 má svůj památník či pamětní místo tam, kde k vraždám a zabitím došlo.

Ještě letos, když je tomu právě 50 let, by bylo žádoucí

OSADIT PAMĚTNÍ ARTEFAKTY, TJ. POMNÍČKY A PAMĚTNÍ DESKY

Nejprve třeba jen provizorní, na místech těchto nepotrestaných, nedostatečně vyšetřených a pozapomenutých vražedných činů. Někde by při této příležitosti také mohlo dojít k přejmenování ulic na paměť usmrcených.

Vyzýváme k následujícím aktivitám:

1. Lokalizovat místa incidentů ve vašem okolí.

K tomu může posloužit

přehled míst v ČSSR, kde k tragickým násilným činům došlo,

(Informace pocházejí z knihy Okupace 1968 a její oběti – Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka, s jejichž laskavým svolením jsou publikovány.)

2. Označit toto místo provizorně
křížem, křídou, textem ve folii uvádějícím data a okolnosti spáchaného zločinu. Text a provedení lze konzultovat s iniciátory této akce. Dobré by bylo též vyhledat pamětníky události, zaznamenat jejich vzpomínky. Přinést věnce a svíčky. Pořídit fotodokumentaci. Tam, kde existují pamětní desky či pomníčky, upevnit v jejich blízkosti podrobnější text s popisem činu.
 
3. Začít jednat s majitelem nemovitosti,
se starostou, radními, místními obyvateli a s jinými subjekty o vytvoření pamětního místa, tj. osazení pamětní desky neb pomníčku. Příslušnou obec či městskou část je možno požádat o finance pro tento účel a také o to, aby vzaly budoucí pamětní místo do péče. Přitom je možno požádat o spoluúčast i jiné organizace a instituce.
 
4. Uspořádat na místě vzpomínkovou akci
(21. srpna nebo na výročí konkrétní tragické události) k uctění památky obětí, a zároveň v kulturních domech, ve školách, v kostelech, na radnicích apod. uspořádat přednášky, koncerty, výstavy, bohoslužby, besedy či diskusní fóra upozorňující na historické i aktuální souvislosti okupace naší země ruským impériem. Během těchto akcí je možno uspořádat sbírky na výrobu pamětních artefaktů.
 
5. Vyhlásit sbírku
(v případě, že se obec či město nebudou chtít podílet finančně v dostatečné míře na zbudování pamětního místa). Je možné využít i tento web. Průběžně budou vyhledáváni výtvarníci, kameníci a jiní řemeslníci, kteří by byli ochotni – ať už zdarma, ať už za úplatu – vypracovat návrhy či přímo se podílet na výrobě pamětního artefaktu.
6. Dovést jednání ke kýženému výsledku,
tj. osazením pamětního artefaktu vytvořit pamětní místo, resp. památník.
 
7. Pokusit se jednat o pojmenování ulice
nebo náměstí podle jmen obětí okupantských zločinů v blízkosti jejich spáchání.

Za iniciátory akce

Petr Pazdera Payne

Napište nám