Výzvu podpořila Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Výzvu podpořila Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Farním sborům ČCE, Praha, 4. května 2018 Č.j.: ÚCK/309-2/2018

Okupace 1968 – výzva spoluobčanům
Milé sestry, milí bratři, z mnoha výročí, která si letos budeme připomínat, neměla by zapadnout připomínka 50 let od vojenské okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Synodní rada vítá iniciativu bratra Petra Pazdery Payna, který vyzývá k oživení naší paměti, připomínce konkrétních jmen a příběhů a případně vytvoření pomníčků obětí invaze.

Celý text jeho výzvy najdete na www.okupace.evangnet.cz/vyzva. Budeme rádi, když vám tato výzva bude podnětem k hlubšímu zamyšlení. Jak si invazi připomínáte, jaké s ní máte spojené osobní vzpomínky a příběhy? Co se s námi tehdy stalo? Jak nás okupace změnila? Nenastává právě teď čas vyprávění? Rodičů dětem, prarodičů vnoučatům. Čas rozhovorů ve společenství bratří a sester, v obcích, mezi sousedy. Oživlá paměť nás vrací k podstatným věcem, které se nám často překrývají běžnými starostmi, a tak nám pomáhá orientovat se v přítomnosti.
S přáním odvahy k mluvení i naslouchání,
Pavel Pokorný první náměstek synodního seniora

https://www.ustredicce.cz/data/H/K/W/2018-05-Okupace-1968-vyzva-spo.pdf