Otvírají se chlopně těžkých letadel

Otvírají se chlopně těžkých letadel
a potracují tanky
Zítřejší mrtví ještě spí    Milan Kadlec
Zdeněk Příhoda...
Převalování matek plných tušení

                                     z básnické sklady Ruce Goliášovy

 

Rozsáhlá báseň „Ruce Goliášovy“ byla napsána pod pseudonymem Jan David jako okamžitá reakce na invazi vojsk Varšavské smlouvy, která 21. srpna 1968 přepadla Československo. Publicitu získala tato báseň zásluhou redaktora Pavla Kohna, který ji od konce 60. let několikrát vysílal na rozhlasové stanici Svobodná Evropa.

Omluvné gesto poutníků z Polska.

 

omluva z Polska

Dne 20.8.2018 poutníci z Polska navštívili naši mši svatou (v Jičíně) za všechny oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy. Potom se jeli pomodlit s
našimi farníky k pomníku na Letné (křižovatka M. Koněva a Markova).