Abraham, Antonín

Narodil se 27. července 1877 v Příbrami. Absolvoval základní vzdělání, potom gymnázium a vystudoval učitelský ústav s maturitou. Věnoval se pak pedagogické profesi a působil jako učitel. Po vypuknutí první světové války byl povolán do rakousko‑uherské armády a poslán na ruskou frontu v rámci pěšího pluku č. 88. V hodnosti svobodníka padl 7. září 1915 u Tarnopolu do zajetí, kde požádal o vstup do československých legií. Jejich příslušníkem se stal 21. září 1918, byl zařazen ke štábu československého vojska. Podle výzkumů badatele Rusňáka měl být po určitý čas přeřazen k osádce obrněného vlaku Orlík1. Demobilizoval v ČSR po transportu z Ruska 10. května 1920.2 V meziválečném období působil jako učitel, později ředitel školy v Berouně. Antonín Abraham byl ženatý, manželství však zůstalo bezdětné.

V šedesátých letech žil, již jako vdovec, v Praze‑Strašnicích, bydlel na adrese U Krbu 788/2 společně se svou ovdovělou švagrovou. Dne 23. srpna 1968 jej nedaleko bydliště na křižovatce srazilo sovětské vojenské vozidlo. Penzista přitom utrpěl vážná zranění včetně zlomeniny spodiny lebeční. Podlehl jim v nemocnici následujícího dne, 24. srpna 1968. Jeho ostatky byly zpopelněny ve Strašnickém krematoriu. Urna s popelem Antonína Abrahama byla později uložena do rodinné hrobky na hřbitově v Příbrami.3

1 Korespondence autorů s p. Rusňákem.

2 VÚA-VHA, f. Poslužné listy legionářů, Antonín Abraham.

3 Materiály ze sbírky rodiny.

Místo