Baborovský, Jan

Narodil se 7. dubna 1896, v době invaze již byl penzistou a s manželkou bydlel v činžovním domě na adrese Praha, Vinohradská 23, tedy nedaleko budovy Československého rozhlasu. Když začali 21. srpna 1968 objekt obléhat příslušníci Sovětské armády a zahájili palbu po okolních domech, Jan Baborovský stál společně s mnoha dalšími občany na ulici. Palba a výbuch jednoho z tanků však zapálily řadu domů a Baborovský viděl, že zasažen byl i jeho byt. Uvědomil si, že jsou v něm plameny ohroženy jeho manželka Marie a švagrová Anna Hermanová. Rozběhl se ihned domů ve snaze obě ženy zachránit. Nemohl ovšem tušit, že se oběma podařilo byt opustit oknem a sešplhat po lešení, které bylo k domu přistaveno. Po něm se dostaly na střechu nezasaženého domu a jeho nájemníci je pustili dovnitř. Jan Baborovský se dostal do domu, kde v oblacích dýmu zřejmě manželku i její sestru minul a vstoupil do svého bytu. Tady se však nadýchal jedovatých zplodin hoření a upadl do bezvědomí. Na místě zemřel v důsledku udušení a popálenin, ostatky byly částečně zuhelnatělé. Jeho tělo bylo nalezeno až později po uhašení požáru ve zcela zničeném bytě.1 Viz Vyznamenán in memoriam (in …a lidi křičeli PAMATUJ! str. 19–20)

1 NA, f. Generální prokuratura, sign. F/GPT 50/70, Zpráva o událostech v Praze, Výpověď Marie Baborovské.

Místo
Typ
Památka