Bajtoš, Ján

Ján Bajtoš se narodil 9. března 1924. Po základním a středním vzdělání nastoupil v září 1952 ke Sboru národní bezpečnosti, kde během let postupoval na hodnostním žebříčku. Dosáhl až hodnosti kapitána. Jako perspektivní kádr byl zařazen k tajné politické policii, stal se příslušníkem Státní bezpečnosti. Bajtoš byl v době své smrti zařazen ve funkci starší referent na 2. odboru Správy StB v Košicích. Jeho poslední adresou byly Košice, Jarná 16.

Dne 13. září 1968 se do Bartošovy rekreační chaty v osadě Kavečany, ležící přibližně čtyři kilometry od samotných Košic, vloupal vojenský zběh Sovětské armády Grigorij Grigorjevič Alexjuk (narozen 1946) a přespal tam. Ráno 14. srpna kolem osmé ranní přijel k chatě Ján Bajtoš na motocyklu se čtrnáctiletým synem a všiml si vypáčených dveří. Uvnitř slyšeli kroky a Bajtoš nabyl přesvědčení, že pachatel se v objektu ještě stále zdržuje. Poslal tedy syna k sousedům pro pomoc a sám se v kůlně ozbrojil sekerou a starou šavlí. Postavil se ke dveřím a čekal na sousedy, a především příslušníky Veřejné bezpečnosti, které měli sousedé přivolat. Jeho syn mezitím doběhl do sousedního stavení, ale vtom i s jeho majiteli zaslechl pět výstřelů. Jak ukázalo vyšetřování, zběh Alexjuk otevřel dveře, a když spatřil ve vzdálenosti asi pěti metrů neznámého muže, pětkrát na něj vystřelil z pistole. Z této vzdálenosti minout prakticky nemohl. Důstojník StB měl prostřílenu břišní krajinu a jeho stav byl kritický. Jána Bajtoše okamžitě převezli do vojenské nemocnice v Košicích, kde přes veškerou snahu lékařů svým zraněním 22. září podlehl.1

Jeho vrah uprchl a našel si úkryt v Košicích u občanky Alžběty Gronzikové. Jak uvádělo dobové policejní hlášení, žena byla romského původu. Alexjuk se zde skrýval celkem čtyři dny, během nichž zřejmě prakticky z bytu nevycházel. Bylo však po něm vyhlášeno celostátní pátrání a příslušníkům VB se podařilo jeho skrýš vypátrat. Zásahová jednotka do bytu vpadla náhle, když Alexjuk spal, a podařilo se jí vraha zpacifikovat, než stačil použít zbraň. Našli u něj pistoli a třicet šest nábojů.2

Případ vyšetřovalo oddělení VB v Košicích, od něj spis převzal československý vojenský obvodový prokurátor v Prešově, který se jím zabýval v součinnosti se sovětskou prokuraturou. Sovětský vojenský soud odsoudil Alexjuka k trestu vězení v trvání 15 let.3

1 AÚPN, f. KS SNB Košice, Správa StB, Zpráva o vraždě kpt. Jána Bajtoše.

2 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o smrti Ján Bajtoše.

3 ABS, f. Osobní spisy příslušníků MV, Ján Bajtoš; VÚA-VHA, f. Generální prokuratura 1968, spis č. j. 1Hvt Bajtoš Ján 4101/4042.

Místo
Typ