Baloun, Václav

Pocházel z početné dělnické rodiny, narodil se 6. září 1946. Měl sestru a tři bratry. Balounovi bydleli v Haklových Dvorech č. p. 85 v okrese České Budějovice. Václav byl ještě svobodný a vyučil se zedníkem.

Dne 11. září 1968 ve 21.45 ohlásilo velení sovětských jednotek, tábořících u Českých Budějovic, že kolem 20.00 strážný postřelil neznámého československého občana. Výjezdová skupina Veřejné bezpečnosti na místo přijela i s okresním prokurátorem. Zde se dozvěděli, že muž je již mrtvý a vina prý byla výhradně na jeho straně. Strážný Abibula Nurisov jej prý vyzval, aby zůstal stát, a když neuposlechl, vypálil na něj dávku ze samopalu. Vzhledem k tomu, že český účastník tragédie byl mrtev a neexistoval žádný nezávislý svědek, nepodařilo se nikdy objasnit, k čemu tehdy večer za Haklovými Dvory došlo. Rodina zastřeleného je přesvědčena, že se celý incident zřejmě odehrál jinak. Lidé ze vsi se totiž k sovětskému ležení ze strachu raději ani nepřibližovali. Václav Baloun si toho dne v podvečer šel na chvíli sednout s přáteli do místní restaurace a smrtící výstřely jej zasáhly při cestě domů. Nurisov jej zasáhl třemi projektily, dvěma do rukou a jedním do břišní krajiny. Václav Baloun zřejmě nebyl okamžitě mrtev a vzniklo silné podezření, že jej Sověti namísto přivolání okamžité lékařské pomoci odvlekli do svého tábora a vyslýchali.1

Sovětská strana následně zastavila trestní stíhání s tím, že dotyčný voják jednal v souladu se služebními předpisy. Skutečné pozadí naprosto zbytečné smrti mladého muže tak zůstalo zřejmě navždy zahaleno nejasnostmi.

1 Milan BÁRTA – Lukáš CVRČEK – Patrik KOŠICKÝ – Vítězslav SOMMER, Oběti okupace. Československo 21. 8.–31. 12. 1968. Praha 2008, s. 114.

Typ