Boháč, Josef

Narodil se 13. března 1946 v Prostějově jako jedno ze čtyř dětí. V městě bydlel po celý život a byl zaměstnán jako dělník podniku Sigma Lutín. Dne 25. srpna 1968 projížděla Prostějovem ve směru od Olomouce kolona sovětských vojenských vozidel, jejíž příslušníci ztratili ve městě orientace a začali se omylem vracet zpět na Olomouc. Z nepochopitelných důvodů vojáci zahájili po 8.00 palbu na chodce v ulicích a ve střelbě pokračovali až do výjezdu z Prostějova. V důsledku nevyprovokované střelby zemřeli tři prostějovští občané a dalších devět utrpělo vážná zranění. Josef Boháč v inkriminovanou dobu šel za svými rodiči do závodního klubu Oděvního podniku Prostějov, kde byli zaměstnáni. Na Vojáčkově náměstí šel pomoci neznámé mladé ženě s kočárkem, která se pokoušela dostat přes rozkopaný chodník, protože v místě právě probíhala rekonstrukce kanalizační sítě. V té chvíli Josefa Boháče zasáhly sovětské projektily a v důsledku zranění na místě zemřel.1

Josef Boháč byl jedním ze tří prostějovských občanů, zastřelených během průjezdu sovětské kolony městem 25. srpna 1968. Rakev s tělem Josefa Boháče byla po církevním obřadu pohřbena do hrobu na hřbitově v Prostějově. Jeho rodiče se snažili na místě tragické smrti svého syna vybudovat pomníček, což jim bylo za nastupující normalizace pochopitelně zakázáno, a otce naopak prohlásili za osobu s nepřátelským vztahem k SSSR. Musel odejít z dosavadního zaměstnání a v následujících letech byli členové rodiny opakovaně předvoláváni k podání vysvětlení na SNB. Přesto se na místě zcela nesmyslné smrti mladého muže v následujících letech objevovaly ve výročí tragické události květiny.2

1 VÚA–SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1556-111-91.

2 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 454-90-C

Místo
Typ