Bonk, Jozef

Narodil se 24. července 1949 v Hôrce, okres Poprad. V roce 1968 bydlel v osadě Ondrej č. p. 12, součásti Hôrky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem, byl svobodný. Zaměstnaný byl v podniku Piloimpregna.

V první den invaze 21. srpna 1968 sledoval v Popradu průjezd sovětské vojenské kolony, mířící na Svit. Kolem 11.00 se na popradském náměstí Dukelských hrdinů přibližně šest set místních občanů pokusilo zatarasit tankům cestu. Lidé na obrněnce házeli, co měli po ruce, a dokonce se jim podařilo u několika tanků podpálit přídavné palivové nádrže. Sovětští vojáci z kolony zahájili do neozbrojených civilistů palbu z automatických zbraní a Jozef Bonk byl jako jeden z protestujících zasažen projektily do břišní krajiny. Jeho zranění byla tak vážná, že jim na místě podlehl, dříve než mohl být transportován do zdravotnického zařízení.

Jozef Bonk byl pohřben na hřbitově v Hôrce. Vyšetřovatel VB zahájil 9. 9. 1968 trestní stíhání proti neznámému pachateli pro trestný čin ublížení na zdraví. Sovětská prokuratura ve Zvoleně vyšetřovatele informovala, že čísla tanků, ze kterých byla vedena střelba, jsou neznámá a že se nepodařilo ani zjistit vojáky, kteří měli v Popradě do davu střílet. Po bezvýsledném pátrání bylo vyšetřování přerušeno 9. 6. 1969.1

1 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1556-54-91.

Místo
Typ