Bouček, Bohumil

Narodil se 7. září 1909, pracoval jako zámečník Československých státních drah v železničním depu ve Zdicích. S rodinou bydlel v rodinném domku v Libomyšli, okres Beroun. Dne 28. srpna 1968 večer si v práci stěžoval na nevolnost, takže jej na doporučení lékaře se srdeční slabostí odváželi do nemocnice v Hořovicích. Silnice do města však byla zablokovaná sovětskou vojenskou technikou, takže mohl být dopraven do nemocnice až s několikahodinovým zpožděním. V důsledku včasného neposkytnutí zdravotní péče v nemocnici Bohumil Bouček zemřel na kardiovaskulární příhodu.1

1 Archiv ÚSD, f. Oběti okupace, k. 2. Zpráva o odškodnění pozůstalých po Bohumilu Boučkovi.

Místo
Typ