Bratislava

Szvityel, Jozef

Pocházel z Nededu, okres Šaľa, kde se narodil 16. prosince 1949, a byl maďarské národnosti. V rodné obci bydlel na adrese č. p. 763, byl svobodný a živil se jako malíř a natěrač v podniku Priemstav Bratislava. Dne 21. srpna 1968 odešel před budovu pošty na náměstí SNP v Bratislavě, kde si s dalšími občany vyměňoval názory se sovětskými vojáky. Jeden ze sovětských vojáků poté začal střílet. Jozef Szvityel utrpěl vážné zranění břišní krajiny. Na místě byl podobně smrtelně poraněn i Peter Legner. Na jeho následky zemřel v nemocnici po třech měsících 26. listopadu 1968.

Sivák, Stanislav

Pocházel z Bojnice, kde se narodil 12. února 1939. Ve městě bydlel na adrese Urbanovo námestie 152, byl zaměstnaný v Závodech průmyslové automatizace Praha – dodavatelský závod Bratislava. Dne 21. srpna 1968 byl v 12.30 zasažen sovětskou palbou, možná odraženým projektilem, na bratislavském Šafárikově náměstí před budovou Univerzity Komenského. Utrpěl těžké zranění v břišní krajině, jemuž podlehl po převozu na II. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice. Jméno Stanislava Siváka je uvedeno na pamětní desce u vchodu do univerzitní budovy.

Sabová, Mária

Mária Sabová se narodila roku 1905. Její osud patří k těm několika, které se dodnes nepodařilo blíže objasnit. Podle materiálů Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů byla nespecifikovaného dne po sovětské invazi roku 1968 usmrcena v Bratislavě.1

1 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1556-2-1.

Legner, Peter

Učeň druhého ročníku chemické nástavbové školy Slovnaftu Bratislava se narodil 3. března 1952. S rodiči bydlel na adrese Bratislava, Jaskový rad 117. Dne 22. srpna 1968 mezi 12.00–13.00 hodin se stal obětí střelby sovětských vojáků do bratislavských občanů na Námestí SNP před vchodem do Pošty 1. Peter Legner podobně jako  Jozef Szvityel utrpěl zezadu průstřely pravého předloktí, hrudníku a břišní krajiny s fatálním poškozením vnitřních orgánů, takže zemřel již při převozu do nemocnice. Na budově pošty, před níž byl zasažen, připomíná jeho tragický osud pamětní deska.

Košanová, Margita Dana

Teprve patnáctiletá studentka z Bratislavy se narodila 24. července 1953 v Sološnici okres Senica. Byla žačkou Základní devítileté školy a jako jediná dcera bydlela s rodiči na adrese Malinovského 45. Dne 21. srpna 1968 v odpoledních hodinách byla zasažena palbou sovětských vojáků na schodech Univerzity Komenského v Bratislavě. S těžkým zraněním v bederní oblasti byla dopravena na II. chirurgické oddělení Fakultní nemocnice v Partyzánské ulici v Bratislavě, kde přes poskytnutou péči téhož dne zemřela. Jméno Margity Košanové je uvedeno na pamětní desce u vchodu do Univerzity Komenského.

Klačka, Ján

Narodil se roku 1920. Dne 5. října 1968 ve 4.25 jel na kole v Bratislavě, kde do něj v důsledku nepozornosti narazil řidič skříňového nákladního automobilu Fedor Petrov Goridkov. Ján Klačka utrpěným zraněním namístě podlehl.1

1 ABS, f. H‑1, sign. H‑1-1-50, Hlášení o smrti Jána Klačka.

Kadura, Jozef

Narodil se 17. března 1915 v Zemanské Kotešové v okrese Velká Bytča do rodiny Štefana Macury a jeho manželky Anny, rozené Gablasové. Po základním vzdělání se vyučil truhlářem. Vojenskou prezenční službu nastoupil 1. října 1937 u pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“ a do zálohy jej propustili 18. března 1939. Naposled bydlel na adrese Bratislava Trenčianská 56/II‑10. V době smrti pracoval jako řidič záchranné služby Krajského ústavu národního zdraví Bratislava.

Holík, Ján

Narodil se 25. dubna 1923 v obci Podem v Bulharsku. S manželkou měli čtyři děti a bydleli v Bratislavě na adrese Malinovského 110. Profesí byl kapitánem Československé plavby dunajské. Dne 21. srpna 1968 byl ve 12.30 usmrcen palbou sovětských vojáků u budovy Univerzity Komenského na bratislavském Šafárikově náměstí. Dva projektily jej zasáhly do obličeje. Městská správa Veřejná bezpečnosti později případ odložila, neboť nemohla identifikovat konkrétního pachatele. Jméno Jána Holíka je uvedeno na pamětní desce u vchodu do budovy Univerzity Komenského.

Fulier, Milan

Narodil se 1. prosince 1949, byl občanem  Nové Bystrice v okrese Čadca, bydlel na adrese Vychylovka č. p. 384. Pracoval jako malíř-natěrač. Dne 21. září 1968 ve 20.25 hodin byl v Bratislavě na Čuleňově ulici číslo 1 zastřelen sovětskými vojáky. Vracel se domů se svými spolupracovníky z večeře. Pracoval tehdy pro podnik Pridružená výroba Žabokreky okr. Martin na zakázce v Elektrárně č. 1 Bratislava. Právě na adrese Čuleňova 1 byl se spolupracovníky ubytován.1

Čermák, Olaf

Bratislavský občan se narodil 1. srpna 1951. Dne 22. srpna 1968 byl smrtelně postřelen před budovou Československého rozhlasu v Bratislavě, na rohu ulic Medená a Štúrova. Sedmnáctiletý učeň se vracel domů poté, co si na svém pracovišti vyzvedl svou učňovskou výplatu. Podle jiných zdrojů jej na tomto místě srazil sovětský nákladní automobil.1 Na místě jeho smrti byl vybudován pomníček s fotografií, který později zmizel.

Olaf Čermák je pohřben na bratislavském hřbitově Slávičie údolie.