Detva

Zdechovan, Štefan

Narodil se 14. července 1940 v obci Látky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem. V popisované době byl rozvedený a žil s družkou, s níž měl jedno dítě. Bydleli v Detve na adrese Sídliště T 20/5. Svou profesi vykonával v Podpolianských strojárňách. Když 21. srpna 1968 projížděla Detvou sovětská vojenská kolona, na ulicích se shromáždilo na pět set občanů, kteří vyjadřovali protest proti ozbrojenému vpádu skandováním hesel a házením různých předmětů na obrněnce intervenčních jednotek. Vojáci v 13.30 spustili do bezbranných občanů palbu.

Gavorník, Rudolf

Narodil se 20. dubna 1950 v Záblatie do rodiny příslušníka SNB. Po základní škole absolvoval střední odborné učiliště a nastoupil do zaměstnání v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom, byl svobodný, bydlel v Ilave na adrese Sihoť 371. V době invaze jej zaměstnavatel vyslal do pobočky ZTS v Detve, kde se stal svědkem vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Když 21. srpna 1968 Detvou projížděla kolona na Zvolen, stály na ulicích stovky občanů, kteří na okupanty pokřikovali a někteří i házeli různé předměty. Sovětští vojáci však ve 13.30 zahájili do davu palbu.