Jihlava

Frydrychovský, Václav

Narodil se 11. září 1926 v Časlomíně v okrese Pelhřimov do rodiny Jaroslava Frydrychovského a jeho manželky Františky, rozené Cvachové.1 Rodina později bydlela v Popicích na adrese č. p. 23, kam se přestěhovali po válce. Po základní škole se vyučil bednářem a složil mistrovské zkoušky, nějaký čas pracoval v pivovaru Pelhřimov.