Košanová, Margita Dana

Teprve patnáctiletá studentka z Bratislavy se narodila 24. července 1953 v Sološnici okres Senica. Byla žačkou Základní devítileté školy a jako jediná dcera bydlela s rodiči na adrese Malinovského 45. Dne 21. srpna 1968 v odpoledních hodinách byla zasažena palbou sovětských vojáků na schodech Univerzity Komenského v Bratislavě. S těžkým zraněním v bederní oblasti byla dopravena na II. chirurgické oddělení Fakultní nemocnice v Partyzánské ulici v Bratislavě, kde přes poskytnutou péči téhož dne zemřela. Jméno Margity Košanové je uvedeno na pamětní desce u vchodu do Univerzity Komenského. Je pohřbena na bratislavském Martinském cintoríně.1

Vyšetřovatel Městské správy Veřejné bezpečnosti přerušil 17. října 1968 trestní řízení ve věci ublížení na zdraví. V průběhu vyšetřování se nepodařilo zjistit ani střílejícího vojáka ani velitele, který střelbu přikázal. Vyšetřovatel ve věci jednal s vojenským prokurátorem Sovětské armády majorem justice Rysevem, který prohlásil, že záležitost bude věcí velení Sovětské armády, které učiní příslušná opatření na vyšší úrovni.2

1 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 902/Ř; 192/92-C.

2 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 902/Ř; 192/92-C, Uznesenie, č. j. VV‑710/10-68, 17. októbra 1968

Místo
Typ
Památka