Košice

Šablatúra, Ignác

Dvanáctiletý školák se narodil 8. února 1954 a tragicky zemřel v důsledku střelného poranění v Košicích (podle úmrtního listu v katastru obce Košické Nové Vsi). Podle naprosto torzovitého archivního materiálu byl zastřelen útočnou puškou Kalašnikov sovětských vojáků svým rovněž nezletilým bratrancem Karlem. Oba přišli do vojenského tábora, kde si začali povídat s vojáky, a Karel během řeči zvedl ze země odložený Kalašnikov, jímž nechtě zasáhl bratrance zezadu do hlavy.

Schmiedt, Ivan

Pocházel z obce Rybáre – části Sliače, okres Zvolen, kde se narodil 7. července 1941. Byl absolventem Střední školy dopravní v České Třebové a v době smrti pracoval jako strojvůdce Československých státních drah. Při zaměstnání dálkově studoval Vysokou školu dopravní v Žilině. S manželkou bydleli v Rimavské Sobotě na adrese Jánošíkova 3. Dne 21. srpna 1968 jel v Košicích tramvají z práce domů. Když sovětští vojáci asi v 15.30 hodin zahájili střelbu do bezbranných občanů, tramvaj zastavila a cestující vyběhli ve snaze krýt se před vražednými projektily.

Sekel, Ján

Narodil se 30. dubna 1923 v Hnilci v okrese Spišská Nová Ves. Po ukončení základní školy pracoval jako lesní dělník. Vojenskou prezenční službu nastoupil 1. října 1943 k armádě Slovenské republiky, účastnil se Slovenského národního povstání na podzim 1944, potom se stal příslušníkem 1. čs. armádního sboru. Po válce sloužil v armádě do března 1946, kdy demobilizoval v hodnosti desátníka. Následně vstoupil do řad SNB a v říjnu 1948 se stal členem KSČ. Následujících dvacet let až do své předčasné smrti potom sloužil jako důstojník Veřejné bezpečnosti.

Sabol, Štefan

Narodil se 11. ledna 1926 v Malé Idě. V popisované době byl vedoucím závodní stráže. Štefan Sabol, otec tří dětí, bydlel s rodinou v obci Malá Ida v okrese Košice. Dne 12. září 1968 pil pivo před vchodem do restaurace v domovské obci a vedle něj popíjelo i několik sovětských vojáků. Vojáci se mezi sebou začali pod vlivem alkoholu hádat a důstojník v hodnosti poručíka se je snažil z hospody vykázat. Část podnapilých se začala skutečně trousit pryč. Dva nejvíce opilí se ale dostali do sporu se svým staršinou, který vytáhl pistoli a začal střílet do vzduchu.

Martoník, Ladislav

Narodil se 28. prosince 1944 v Košicích, kde bydlel na adrese Ondavská 2. Roku 1968 byl studentem vysoké školy. Ladislav Martoník se stal jedním z občanů, zasažených prvního dne invaze během střelby sovětských vojáků do civilistů v Košicích. Postřelili jej na Prešovské ulici. S vážnými zraněními byl transportován do nemocnice na Rastislavově ulici. Přes veškerou snahu lékařů 22. srpna 1968 svým zraněním podlehl.1

Lászlo, Ján

Ján Lászlo se narodil 14. března 1915 v Maďarsku, v obci Gönc, a po základním vzdělání se vyučil obuvníkem. V letech druhé světové války narukoval do maďarské armády, byl nasazen na východní frontě a padl do sovětského zajetí, v němž strávil jeden rok. Po válce se nevrátil do Maďarska, ale nechal se jako občan slovenské národnosti repatriovat na Slovensko, kde se usadil ve Veľké Idě, okres Košice‑Okolie.

Kolesár, Jozef

Narodil se 19. března 1933 v obci Barca, v době úmrtí byl svobodný, pracoval jako dělník. Bydlel v Košicích na adrese Rastislavova 43. V den zahájení invaze, 21. srpna 1968, byl na košickém náměstí Osvoboditelů zasažen střelbou sovětských vojáků. Zemřel namístě následkem průstřelu hlavy a těžkého poranění mozku. Pochován byl 26. srpna na hřbitově v Košicích.1

Horváth, Bartolomej

Pocházel z obce Ličartovce, kde se narodil 23. května 1947. Bydlel v Košicích na adrese Dobrianského 13. Byl svobodný, profesí stavební dělník a v době invaze pracoval na stavbě hotelu Slovan na košickém Námestí Osloboditelov. Zde jej 21. srpna 1968 zasáhla palba sovětských okupačních jednotek, Horváth utrpěl průstřel v břišní krajině, projektil poškodil i levou ruku. Byl odvezen do nemocnice v Rastislavově ulici, kde další dva týdny bojoval o život. Svým zraněním nakonec 11. září 1968 podlehl přes několik operací po třech týdnech v nemocnici.

Hatala, Ján

Narodil se 20. května 1949 v Košicích. Byl svobodný, měl dvě sestry a bydlel v Rudňanech na adrese Petorák č. p. 290. Vyučil se soustružníkem ve Východoslovenských železárnách v Košicích, kde pak zůstal dále pracovat. V první den invaze, 21. srpna 1968, jej vojáci Sovětské armády zastřelili u benzinové pumpy v Košicích u silnice na Prešov.1 Ján Hatala utrpěl průstřely dvanáctníku, ledvin a jater, což byla zranění neslučitelná se životem.

Hamrák, Michal

Narodil se 14. března 1952 a s rodiči bydlel v Košicích. V době vojenského vpádu jednotek Varšavské smlouvy byl učněm ve Východoslovenských železárnách v Košicích. Stal se jednou z obětí zběsilé sovětské palby do bezbranných košických obyvatel 21. srpna 1968 na Námestí Osloboditelov. Kolem 12.30 byl zasažen projektily a průstřelu hlavy a hrudníku namístě podlehl. Jeho pohřeb se uskutečnil 24. srpna, společně s dalšími oběťmi sovětské palby. Michal Hamrák byl pohřben na hřbitově v Košicích.1