Lamper, Milan

Slovenský stavební dělník Milan Lamper se narodil 17. července 1949 v Dolném Turčeku okr. Martin. Byl svobodný a trvalý pobyt měl v Lučatíně okres Banská Bystrica. Byl zaměstnán u n. p. Armabeton Praha – stavební správy v Praze-Běchovicích. V první den invaze 21. srpna 1968 se pohyboval před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze, kde jej zasáhl sovětský projektil. Milan Lamper utrpěl průstřel plic a průstřel hrudníku a následkem toho krvácení do hrudní dutiny, jemuž namístě podlehl. Byl pohřben na hřbitově v Lučatíně.1

1 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1556/76-91.

Místo
Typ
Památka