Málek, Miroslav

Narodil se 16. června 1945 a patřil mezi občany, kteří zahynuli v prostoru budovy Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Pocházel z Prahy a byl jedním ze tří sourozenců, měl ještě bratra a sestru. V dosavadních publikacích bylo jeho křestní jméno omylem uváděno jako Jaroslav, což vycházelo z chybného záznamu Veřejné bezpečnosti o jeho úmrtí ze srpnových dní.1 Byl vyučený instalatér a živil se svou profesí, večerně si však doplňoval vzdělání studiem na Střední průmyslové škole strojní na smíchovské Preslově ulici. Ve volném čase se věnoval kouzelnictví a iluzionismu, s nimiž slavil úspěchy během různých veřejných vystoupení. V rámci svého koníčka se stal členem organizace KIM (Klub iluzí a magie).2

Miroslav Málek z Prahy zahynul dne 21. srpna 1968 při explozi sovětského tanku před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Přímou příčinou smrti se stala střepina, která odlétla od místa výbuchu a způsobila mladému muži roztržení jater a srdečnice.

Urna s popelem Miroslava Málka byla uložena do rodinného hrobu na hřbitově Praha‑Braník.

1 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o smrti Miroslava Málka.

2 Rozhovor s Jiřím Chmelem, synovcem Miroslava Málka 2. 6. 2016.

Místo
Typ
Památka