Mošnov

Modr, Jiří

Narodil se 15. června 1929 v Beckově nad Váhom v okrese Nové Mesto nad Váhom do rodiny četnického strážmistra, po válce příslušníka SNB. V letech 1935 až 1939 navštěvoval čtyři ročníky obecné školy v Beckově, pak pokračoval čtyřmi lety měšťanky v Kuřimi, od roku 1943 do roku 1947 se učil elektrotechnikem u firmy Ing. Hana Boleslawski. Po získání výučního listu pracoval necelý jeden rok v národním podniku Radio‑elektro‑centrum v Brně.