Musich, Mario

Devatenáctiletý mladík z Prahy se narodil 12. září 1948. Bydlel s babičkou na adrese Vltavská 8 a navštěvoval odbornou školu při Tesle Strašnice. Dne 21. srpna 1968 se vypravil pro vysvědčení, ale domů se již nevrátil.1 Jak se později ukázalo, zařadil se mezi protestující před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Zde byl zřejmě usmrcen neřízeným nákladním automobilem, rozjetým proti protestujícímu davu před restaurací „Hajnovka“, podle jiných zdrojů však měl být na tomto místě zastřelen. Mario Musich byl pohřben na hřbitově Praha‑Malvazinky. Hrob zde existuje dodnes, ovšem podle archivních záznamů byla urna v minulosti vyzdvižena a Musichův popel rozptýlen na zdejší pietní loučce.2 Viz Další mrtvý u rozhlasu (in …a lidi křičeli PAMATUJ! str. 7–8)

1 NA, f. Generální prokuratura, sign. F/GPT 50/70, Zpráva o událostech v Praze, Výpověď Zdeňky Koutové, babičky Maria Musicha.

2 Archiv Správy hřbitova Malvazinky.

Místo
Památka