Myjava

Zinovjev, Boris Ing.

Narodil se 24. května 1893 ve Varšavě. Absolvoval Vysokou školu chemicko‑technologického inženýrství v Praze,1 kde dosáhl titulu inženýra. Byl ženatý a bezdětný, s manželkou bydlel v Brezové pod Bradlom. V době úmrtí byl již v penzijním věku, stále však pracoval v knihovně v Brezové pod Bradlom, Dne 25. srpna 1968 stál v Brezové pod Bradlom u okraje silnice a pozoroval projíždějící sovětské jednotky. Jeden z tanků jej však nečekaně zachytil a způsobil mu tak vážná zranění, že jim namístě podlehl.