Oprendek, Ondrej

Obyvatel Velemína (okres Litoměřice) se narodil 30. listopadu 1936. V noci z 11. na 12. září 1968 byl nedaleko svého bydliště surově zbit a potom postřelen opilými sovětskými vojáky pod velením nadporučíka Viktora Pavloviče Bulkanova (ročník 1929). Ondrej Oprendek na následky svých vážných zranění zemřel o dva dny později, 14. září 1968, v nemocnici. Podle zjištění lékařů byl z bezprostřední blízkosti zasažen celkem pěti projektily. Na místo střelby se dostavila vyšetřovací komise složená ze sovětského prokurátora a dalších důstojníků, kteří údajně „projevili opovržení nad skutkem, který nadporučík Bulkanov spáchal“. Údaje o výši případného trestu pro pachatele vražedné střelby však v dostupných materiálech scházejí.1

1 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o smrti Ondreje Oprendeka.

Místo
Památka