Poprad

Moštenický, František

Narodil se 21. srpna 1921 v Banské Štiavnici. Na vojnu jej odvedli 23. dubna 1942, současně však dostal odklad kvůli studiu. Pětiměsíční náhradní vojenskou službu vykonal v roce 1946.

Korenko, Michal

Narodil se 1. února 1929 a byl obyvatelem obce Švábovce, okres Poprad. Byl ženatý, bezdětný a pracoval na železniční stanici Čingov (okres Spišská Nová Ves). Michal Korenko zahynul v důsledku nezodpovědného chování sovětských velitelů i řidičů, kteří ve dnech 27. až 30. října 1968 přesunovali po československém území kolonu nákladních a cisternových automobilů. Část se přesunovala do nových dislokací, část údajně odjela přes hranici do Sovětského svazu.

Bonk, Jozef

Narodil se 24. července 1949 v Hôrce, okres Poprad. V roce 1968 bydlel v osadě Ondrej č. p. 12, součásti Hôrky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem, byl svobodný. Zaměstnaný byl v podniku Piloimpregna.