Praha 10

Winter, Zdeněk

Narodil se v Praze 10. června 1947. Byl ženatý, pracoval v dělnické profesi a bydlel v Praze. Krátce před půlnocí 21. srpna 1968 projížděl na motocyklu pražskou Černokosteleckou ulicí, kde do něj narazil sovětský tank.1 Následky srážky byly fatální, Zdeněk Winter utrpěl krvácení do hrudní dutiny, roztržení plic a srdečnice. Svým zraněním namístě podlehl. Byl pohřben na hřbitově v Praze‑Košířích.

Příhoda, Zdeněk

Narodil se 27. listopadu 1941 v Praze, profesí byl restaurátor a sochař. Z finančních důvodů se však v popisované době živil jako stavební dělník u národního podniku Armabeton a jako svobodný bydlel se svou matkou na adrese Praha 2, Čermákova 5. V den invaze 21. srpna 1968 jel v 9.00 na mopedu Černokosteleckou ulicí v Praze 10 směrem do centra, podle očitých svědků se držel pravého okraje vozovky a udržoval bezpečně nízkou rychlost. Zezadu se k němu přiblížil sovětský kolový obrněný transportér, který motocyklistu předjížděl.

Horčík, Emil

Emil Horčík pocházel z Prahy, kde se narodil 13. října 1949. Vyučil se řezníkem a svému povolání se věnoval v hlavním městě, kde bydlel na adrese Praha 10, Černomořská 9/384. Dne 26. srpna 1968 byl sražen na pražském Kubánském náměstí sovětským vojenským nákladním automobilem. Podařilo se jej transportovat do blízké Vinohradské nemocnice, kde však zranění po dvou dnech, 28. srpna 1968, podlehl. Za příčinu smrti lékaři určili zlomeniny lebeční kosti a krvácení do mozku.

Abraham, Antonín

Narodil se 27. července 1877 v Příbrami. Absolvoval základní vzdělání, potom gymnázium a vystudoval učitelský ústav s maturitou. Věnoval se pak pedagogické profesi a působil jako učitel. Po vypuknutí první světové války byl povolán do rakousko‑uherské armády a poslán na ruskou frontu v rámci pěšího pluku č. 88. V hodnosti svobodníka padl 7. září 1915 u Tarnopolu do zajetí, kde požádal o vstup do československých legií. Jejich příslušníkem se stal 21. září 1918, byl zařazen ke štábu československého vojska.