Praha-východ

Novák, František

František Novák se narodil 22. prosince 1922, profesí byl holič a kadeřník. Vojenskou službu nastoupil 15. července 1948 ke spojovacímu pluku 1. Do zálohy odešel v hodnosti vojína 15. září téhož roku. V době úmrtí bydlel u své sestry ve vsi Želivec (součást obce Sulice v okrese Praha‑východ), kde také působil jako vedoucí kadeřnictví. František Novák byl rozvedený a měl dvě nedospělé děti.

Davídek, Pavel Ing.

Narodil se v Praze 19. prosince 1939, bydlel v Uhříněvsi (dnes městská část Praha 22) na dnešní adrese Přátelství 606/39. Jen několik set metrů od svého bytu pracoval v uhříněveském Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde zastával funkci samostatného vědeckého pracovníka. Dne 10. září 1968 jel v katastru Uhříněvsi ve svém osobním automobilu Trabant po státní silnici Praha-Říčany. Ve 20.30 projížděl kolem objektu experimentálních jatek, nacházejícího se před vjezdem do obce, kde míjel kolonu protijedoucích sovětských obrněných vozidel.