Řepa, Bedřich

Narodil se 13. září 1909. Občan z Prahy se 21. srpna 1968 pohyboval v okolí budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě, když došlo k explozím a střelbě okupačních vojáků. Bedřich Řepa se běžel ukrýt ke svému příteli Josefu Hanusovi do nedaleké Mánesovy ulice, oknem však byt zasáhla sovětská palba. Josef Hanus byl projektily smrtelně zraněn a jeho kamarád se bez ohledu na veškeré riziko okamžitě rozhodl běžet ven a sehnat lékařskou pomoc, přestože jej Hanusova manželka přemlouvala, aby nehazardoval. Bedřich Řepa odvětil, že je to jeho povinnost. Na ulici na okupanty volal, ať nestřílejí, že shání lékaře, vzápětí jej však srazila další dávka.1 Bedřich Řepa utrpěl fatální zranění, zemřel téhož dne v nemocnici v důsledku průstřelu břišní dutiny a pooperačního zánětu plic.2

Byl pohřben na Olšanském hřbitově v Praze, jeho hrob se zde nachází dodnes.

1 NA, f. Generální prokuratura, sign. F/GPT 50/70, Zpráva o událostech v Praze, Výpověď Marie Hanusové.

2 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o smrti Bedřicha Řepy.

Místo
Typ
Památka