Rožňava

Tóth, Karol

Karol Tóth se narodil 18. července 1942, byl povoláním zámečník a pracoval v Gemerských papírnách a celulózkách. Byl svobodný, trvalé bydliště měl v Gemerské Hôrce. Tóth zahynul jako chodec při autonehodě. Dne 6. prosince 1968, někdy mezi 16.00 a 16.30, šel na silnici Rožňava–Brzotín po správné straně vozovky, když do něj narazil sovětský nákladní automobil URAL‑375,1 řízený vojínem Ktojbekem Saparovem (narozeným 1946), který povinnou základní službu vykonával u útvaru 23139 v Rožnavě.

Ciberaj, Štefan

Narodil se 4. listopadu 1939, byl ženatý, otec tří dětí. S rodinou bydlel v Gemerské Polomě č. p. 212, okres Rožňava. V popisované době pracoval jako dispečer Československých státních drah. V první den invaze 21. srpna 1968 projížděla městem Rožňava kolona sovětských tanků. Jeden vyjel ze směru a přimáčkl ke stěně obytného domu kolemjdoucího Štefana Ciberaje. Muž utrpěl fatální zranění, protože obrněnec mu rozdrtil pánev a odtrhl pravou nohu. Podařilo se jej ještě naložit do vozidla rychlé záchranné služby, v sanitce však při cestě do nemocnice zemřel.