Šablatúra, Ignác

Dvanáctiletý školák se narodil 8. února 1954 a tragicky zemřel v důsledku střelného poranění v Košicích (podle úmrtního listu v katastru obce Košické Nové Vsi). Podle naprosto torzovitého archivního materiálu byl zastřelen útočnou puškou Kalašnikov sovětských vojáků svým rovněž nezletilým bratrancem Karlem. Oba přišli do vojenského tábora, kde si začali povídat s vojáky, a Karel během řeči zvedl ze země odložený Kalašnikov, jímž nechtě zasáhl bratrance zezadu do hlavy. Zranění bylo fatální a Ignác mu okamžitě podlehl.1 Za smrt Ignáce Šablatúry byli trestně odpovědní vojíni Sovětské armády Alexandr Vasilev a Vladimír Kizev, kteří chlapcům 5. října 1968 ve svém ležení půjčili ostře nabitou zbraň.2 Proti oběma vojákům však nebylo zahájeno trestní řízení a případ byl k pouhému kázeňskému potrestání předán jejich veliteli. Ignác Šablatúra byl pohřben na městském hřbitově v Košicích 8. října 1968.3 Přestože sovětští vojáci nestiskli přímo spoušť smrtící zbraně, za smrt Ignáce Šablatúry nesou plnou odpovědnost, protože zapůjčení ostře nabité automatické pušky dětem na hraní se vymyká jakémukoliv chápání.

1 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Zpráva o smrti Ignáce Šablatúry.

2 VÚA-VHA, f. MNO 1970, k. 410, inv. č. 1838, č. j. 763. Odškodnění za smrt Ignáce Šablatúry.

3 VÚA-VHA, f. MNO 1970, Zmocněnec pro pobyt sovětských vojsk, sig. 763/70, Ignác Šablatúra.

Místo
Typ