Sivák, Stanislav

Pocházel z Bojnice, kde se narodil 12. února 1939. Ve městě bydlel na adrese Urbanovo námestie 152, byl zaměstnaný v Závodech průmyslové automatizace Praha – dodavatelský závod Bratislava. Dne 21. srpna 1968 byl v 12.30 zasažen sovětskou palbou, možná odraženým projektilem, na bratislavském Šafárikově náměstí před budovou Univerzity Komenského. Utrpěl těžké zranění v břišní krajině, jemuž podlehl po převozu na II. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice. Jméno Stanislava Siváka je uvedeno na pamětní desce u vchodu do univerzitní budovy. Pohřben byl na hřbitově v Bojnicích.1

1 Milan BÁRTA – Lukáš CVRČEK – Patrik KOŠICKÝ – Vítězslav SOMMER, Oběti okupace. Československo 21. 8.–31. 12. 1968. Praha 2008, s. 161–162.

Místo
Typ
Památka