Starý, Rudolf

Důchodce, původní profesí zedník, by rodákem z Jeřmanic, okres Liberec, kde se narodil 6. června 1905. V Jeřmanicích prožíval i podzim života, s manželkou bydleli na adrese č. p. 167.1 K penzi si přivydělával brigádou při opravách radnice v Liberci. Jako každého pracovního dne odjel i 21. srpna 1968 v 5.00 vlakem do Liberce. Po příjezdu došel k objektu radnice, na jejíž rekonstrukci pracoval. V 8.30 ráno ale po náměstí projížděly okupační jednotky. Zde byl zasažen, zřejmě odraženým, projektilem během sovětské palby do demonstrujících. Rudolf Starý utrpěl zásah do hrudníku a vykrvácení do pohrudniční dutiny. Pohřben byl 26. 8. 1968 na hřbitově v Jeřmanicích. Vyšetřovatel Veřejné bezpečnosti zahájil 22. srpna 1968 trestní stíhání pro trestný čin obecného ohrožení spáchaný příslušníky Sovětské armády svévolnou střelbou na přihlížející občany na náměstí Bojovníků za mír. Vyšetřováním se sice podařilo zjistit všechny potřebné okolnosti ale ne pachatele, přestože o jejich vypátrání byly požádány i orgány Sovětské armády. Vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury Litoměřice proto 22. ledna 1969 trestní stíhání přerušil.2

1 ABS, f. L7, inv. j. 152, Hromadné narušení veřejného pořádku, poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, zranění a usmrcení občanů, k nimž došlo 21. 8. 1968 v Liberci při příležitosti internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy v ČSSR.

2 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 254/Ř; 47/92-C.

Místo
Typ
Památka