střelba

Žemlička, Josef

Narodil se 25. března 1952 v Brně, bydlel u rodičů v Omicích (vesnice v okrese Brno‑venkov) v domě č. p. 134. V popisované době byl učněm naší největší továrny na ložiska ZKL Brno. Teprve šestnáctiletý mladík se stal první obětí okupačních vojsk v metropoli jižní Moravy. Ráno 21. srpna 1968 si se dvěma kamarády vyjeli na malých motocyklech Pionýr k benzinové pumpě na Jihlavské ulici u odbočky na Nový Lískovec. Zde na okraji Brna chtěli sledovat kolony vojenských vozidel. Vzhledem k tomu, že v další cestě jim zabránil sovětský regulovčík, postavil se Josef Žemlička na obrubník a díval se.

Zdechovan, Štefan

Narodil se 14. července 1940 v obci Látky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem. V popisované době byl rozvedený a žil s družkou, s níž měl jedno dítě. Bydleli v Detve na adrese Sídliště T 20/5. Svou profesi vykonával v Podpolianských strojárňách. Když 21. srpna 1968 projížděla Detvou sovětská vojenská kolona, na ulicích se shromáždilo na pět set občanů, kteří vyjadřovali protest proti ozbrojenému vpádu skandováním hesel a házením různých předmětů na obrněnce intervenčních jednotek. Vojáci v 13.30 spustili do bezbranných občanů palbu.

Veselý, Stanislav

Narodil se 20. listopadu 1924 v Praze do rodiny Jaroslava Veselého a jeho manželky Jany, rozené Luttenbergové. Po základním vzdělání absolvoval dvouletou obchodní školu a pracoval potom jako úředník.

Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1946 k pěšímu pluku 22 „Argonskému“ a do zálohy odešel 10. listopadu 1948. Dne 24. května 1947 se oženil se slečnou Věrou Blažkovou, narozenou 2. prosince 1926.1

Veselý, Jaroslav

Narodil se 26. dubna 1944 v Jičíně. V době smrti byl zaměstnancem Agrostroje Jičín, měl však i umělecké ambice. Byl úspěšným amatérským zpěvákem, měl za sebou nahrávky v rozhlase, nazpíval dvě zkušební desky a připravoval se na konkurz do tehdy velmi populárního orchestru Karla Vlacha.

Šablatúra, Ignác

Dvanáctiletý školák se narodil 8. února 1954 a tragicky zemřel v důsledku střelného poranění v Košicích (podle úmrtního listu v katastru obce Košické Nové Vsi). Podle naprosto torzovitého archivního materiálu byl zastřelen útočnou puškou Kalašnikov sovětských vojáků svým rovněž nezletilým bratrancem Karlem. Oba přišli do vojenského tábora, kde si začali povídat s vojáky, a Karel během řeči zvedl ze země odložený Kalašnikov, jímž nechtě zasáhl bratrance zezadu do hlavy.

Szvityel, Jozef

Pocházel z Nededu, okres Šaľa, kde se narodil 16. prosince 1949, a byl maďarské národnosti. V rodné obci bydlel na adrese č. p. 763, byl svobodný a živil se jako malíř a natěrač v podniku Priemstav Bratislava. Dne 21. srpna 1968 odešel před budovu pošty na náměstí SNP v Bratislavě, kde si s dalšími občany vyměňoval názory se sovětskými vojáky. Jeden ze sovětských vojáků poté začal střílet. Jozef Szvityel utrpěl vážné zranění břišní krajiny. Na místě byl podobně smrtelně poraněn i Peter Legner. Na jeho následky zemřel v nemocnici po třech měsících 26. listopadu 1968.

Sušánková, Ilja

Narodila se 5. ledna 1931v Klatovech. Byla provdaná za důstojníka ČSLA, jenž v hodnosti podplukovníka sloužil u posádky v Bučovicích. V tomto městě celá rodina i bydlela na tehdejší adrese Gottwaldova 181, v domě sousedícím s náměstím.

Starý, Rudolf

Důchodce, původní profesí zedník, by rodákem z Jeřmanic, okres Liberec, kde se narodil 6. června 1905. V Jeřmanicích prožíval i podzim života, s manželkou bydleli na adrese č. p. 167.1 K penzi si přivydělával brigádou při opravách radnice v Liberci. Jako každého pracovního dne odjel i 21. srpna 1968 v 5.00 vlakem do Liberce. Po příjezdu došel k objektu radnice, na jejíž rekonstrukci pracoval. V 8.30 ráno ale po náměstí projížděly okupační jednotky.

Soukup, Bohumír

Narodil se 5. listopadu 1921 v Sezimově Ústí v okrese Tábor do rodiny Josefa Soukupa a jeho manželky Růženy, rozené Sekalové. Po základním vzdělání se vyučil zedníkem. Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1945 k pěšímu pluku 11 „Františka Palackého“, do zálohy odešel jako vojín již 6. října téhož roku.

Sivák, Stanislav

Pocházel z Bojnice, kde se narodil 12. února 1939. Ve městě bydlel na adrese Urbanovo námestie 152, byl zaměstnaný v Závodech průmyslové automatizace Praha – dodavatelský závod Bratislava. Dne 21. srpna 1968 byl v 12.30 zasažen sovětskou palbou, možná odraženým projektilem, na bratislavském Šafárikově náměstí před budovou Univerzity Komenského. Utrpěl těžké zranění v břišní krajině, jemuž podlehl po převozu na II. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice. Jméno Stanislava Siváka je uvedeno na pamětní desce u vchodu do univerzitní budovy.