střelba

Schmiedt, Ivan

Pocházel z obce Rybáre – části Sliače, okres Zvolen, kde se narodil 7. července 1941. Byl absolventem Střední školy dopravní v České Třebové a v době smrti pracoval jako strojvůdce Československých státních drah. Při zaměstnání dálkově studoval Vysokou školu dopravní v Žilině. S manželkou bydleli v Rimavské Sobotě na adrese Jánošíkova 3. Dne 21. srpna 1968 jel v Košicích tramvají z práce domů. Když sovětští vojáci asi v 15.30 hodin zahájili střelbu do bezbranných občanů, tramvaj zastavila a cestující vyběhli ve snaze krýt se před vražednými projektily.

Sabol, Štefan

Narodil se 11. ledna 1926 v Malé Idě. V popisované době byl vedoucím závodní stráže. Štefan Sabol, otec tří dětí, bydlel s rodinou v obci Malá Ida v okrese Košice. Dne 12. září 1968 pil pivo před vchodem do restaurace v domovské obci a vedle něj popíjelo i několik sovětských vojáků. Vojáci se mezi sebou začali pod vlivem alkoholu hádat a důstojník v hodnosti poručíka se je snažil z hospody vykázat. Část podnapilých se začala skutečně trousit pryč. Dva nejvíce opilí se ale dostali do sporu se svým staršinou, který vytáhl pistoli a začal střílet do vzduchu.

Říhovská, Marta

Narodila se 8. května 1941 v Prostějově. V době invaze byla svobodná žena v domácnosti a bydlela v rodném městě na adrese Náměstí 9. května č. p. 7. Když sovětská vojenská kolona zahájila po osmé ráno dne 25. srpna 1968 nesmyslnou a nevyprovokovanou střelbu do civilních obyvatel v prostějovských ulicích, pokusila se vběhnout do domu, v němž bydlela, a krýt se za dveřmi. Projektil ji však zasáhl do zad a způsobil fatální poranění míchy. Mladá žena mu podlehla po převozu do nemocnice.

Řepa, Bedřich

Narodil se 13. září 1909. Občan z Prahy se 21. srpna 1968 pohyboval v okolí budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě, když došlo k explozím a střelbě okupačních vojáků. Bedřich Řepa se běžel ukrýt ke svému příteli Josefu Hanusovi do nedaleké Mánesovy ulice, oknem však byt zasáhla sovětská palba. Josef Hanus byl projektily smrtelně zraněn a jeho kamarád se bez ohledu na veškeré riziko okamžitě rozhodl běžet ven a sehnat lékařskou pomoc, přestože jej Hanusova manželka přemlouvala, aby nehazardoval. Bedřich Řepa odvětil, že je to jeho povinnost.

Petrucha, Ján

Narodil se 8. března 1943 a bydlel ve Vrbovém č. p. 96, okres Trnava. Dne 1. září 1968 ve 22.00 v nedalekém Prašníku na ulici před hostincem dělník Ján Petrucha diskutoval s nezjištěným sovětským vojákem. Petrucha si od vojína bral benzin do motocyklu, když k nim přistoupil podporučík Sovětské armády. Vzhledem k tomu, že se vše odehrávalo před hospodou, je dosti pravděpodobné, že účastníci incidentu nebyli zcela střízliví, čemuž by napovídal i další sled událostí. Petrucha prý důstojníka požádal, zda by mu nepůjčil pistoli, že prý by si rád sestřelil lampu pouličního osvětlení.

Parišek, Karel

Teprve patnáctiletý učeň z Prahy se narodil 6. srpna 1953, bydlel na adrese Novodvorská 1174, Praha 4. Večer 24. srpna 1968 se vracel domů s kamarádem Karlem Němcem a využili nabídky svézt se dodávkovým automobilem Žuk. Chlapci nastoupili k řidiči Karlu Šárkovi a vydali se k domovu. Při jízdě po vltavském nábřeží po nich v 21.00 v prostoru Podolské vodárny zcela bez příčiny začali pálit z lehkého kulometu sovětští vojáci.

Němec, Karel

Teprve patnáctiletý učeň z Prahy se narodil 7. listopadu 1952, bydlel na adrese Jílovská 1151, Praha 4. Večer 24. srpna 1968 se vracel s kamarádem Karlem Pariškem domů a svezení jim nabídl Karel Šárka, řidič dodávkového automobilu typu Žuk. Chlapci nastoupili, a když Šárka projížděl po vltavském nábřeží v prostoru Podolské vodárny, zcela bezdůvodně a bez varování po jeho dodávce zahájila ve 21.00 sovětská hlídka palbu z lehkého kulometu.

Martoník, Ladislav

Narodil se 28. prosince 1944 v Košicích, kde bydlel na adrese Ondavská 2. Roku 1968 byl studentem vysoké školy. Ladislav Martoník se stal jedním z občanů, zasažených prvního dne invaze během střelby sovětských vojáků do civilistů v Košicích. Postřelili jej na Prešovské ulici. S vážnými zraněními byl transportován do nemocnice na Rastislavově ulici. Přes veškerou snahu lékařů 22. srpna 1968 svým zraněním podlehl.1

Livečková, Eva

Mladá žena pocházela z Blatné v okrese Strakonice, kde se narodila 2. června 1937 pod dívčím jménem Vylitová (v některých seznamech se omylem objevuje jako další jméno oběti invaze právě Eva Vylitová, jde však o tutéž osobu). Byla vdaná, matka nedospělého syna a s rodinou bydlela v Liberci na adrese Zahradní 438/19. Pracovala jako zdravotní sestra tamního Okresního ústavu národního zdraví.1

Legner, Peter

Učeň druhého ročníku chemické nástavbové školy Slovnaftu Bratislava se narodil 3. března 1952. S rodiči bydlel na adrese Bratislava, Jaskový rad 117. Dne 22. srpna 1968 mezi 12.00–13.00 hodin se stal obětí střelby sovětských vojáků do bratislavských občanů na Námestí SNP před vchodem do Pošty 1. Peter Legner podobně jako  Jozef Szvityel utrpěl zezadu průstřely pravého předloktí, hrudníku a břišní krajiny s fatálním poškozením vnitřních orgánů, takže zemřel již při převozu do nemocnice. Na budově pošty, před níž byl zasažen, připomíná jeho tragický osud pamětní deska.