Sušánková, Ilja

Narodila se 5. ledna 1931v Klatovech. Byla provdaná za důstojníka ČSLA, jenž v hodnosti podplukovníka sloužil u posádky v Bučovicích. V tomto městě celá rodina i bydlela na tehdejší adrese Gottwaldova 181, v domě sousedícím s náměstím.

Když ve večerních hodinách 25. srpna 1968 projížděla Bučovicemi kolona sovětských vojenských vozidel, někteří vojáci začali bez zjevné příčiny pálit z automatických zbraní po okolních domech. Ilja Sušánková se v tu chvíli nacházela v obývacím pokoji jejich bytu, poblíž okna, jímž jeden z projektilů proletěl a zasáhl ji do hlavy. Paní Sušánková byla namístě mrtvá.1 V danou chvíli s ní byl doma pouze nemocný syn, jenž zatelefonoval na vojenskou posádku otci, který měl právě službu. Podplukovník Sušánka po chvíli přijel i s vojenskými lékaři, kteří však již nemohli jeho ženě pomoci a konstatovali její smrt. Vdovec později uvedl, že následujícího dne zastavila na náměstí sovětská vojenská vozidla, vojáci si ukazovali na prostřelené okno jejich bytu a hlasitě se smáli.

Střelba zasáhla i další občany, o život ale přišla pouze paní Sušánková. Ve stejnou dobu, kdy ji zasáhl projektil, přecházela přes bučovické náměstí skupina mladíků, kteří se vraceli z místního kina z promítání francouzské komedie Grand restaurant pana Septima. Osádka jednoho z pásových obrněných transportérů do nich začala bez jakékoliv zjevné příčiny pálit z kulometu. Chlapci se rozprchli, ale jednoho zasáhl projektil do kotníku. Když spadl na zem, trefila jej druhá kulka do stehna. Po zběsilé střelbě zbyly v místě poškozené fasády, rozbitá okna a výlohy a další materiální škody.

Případ zastřelení Ilji Sušánkové vyšetřovala Veřejná bezpečnost, ale nakonec případ odložila, neboť pachatele se nepodařilo identifikovat. Za usmrcení matky tří dětí tak nebyl nikdo potrestán.2

Podle vzpomínek místních obyvatel, zaznamenaných v knize Miloslava Michalčíka, byla střelba z obrněného transportéru zcela bezdůvodná a podle několika svědků obrněnec projížděl po delší dobu po bučovických ulicích a kulometčík pálil do oken, v nichž bylo rozsvíceno. K dalšímu zranění naštěstí nedošlo, na mnoha domech však zůstaly stopy barbarského řádění v podobě rozstřílených oken a poškozených fasád.3

1 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o úmrtí Ilji Sušánkové.

2 NA, f. Generální prokuratura, sig. F (GPt 520/70, Případ zastřelení Ilji Sušánkové.

3 Miloslav MICHALČÍK, Bučovice, mé rodné město. Bučovice 2012, s. 165–166.

Místo
Typ