Švec, Jaroslav

Narodil se 11. února 1924 v Hradci Králové. Po základním vzdělání, pěti třídách obecné a třech měšťanské školy, vystudoval dvouletou obchodní školu a pracoval pak dva roky jako úředník v dřevozpracujícím průmyslu v Praze. V letech 1943 ̶ 1945 byl totálně nasazen jako pomocný dělník v ČKD v Praze‑Karlíně, potom v Chocni a nakonec ve Slaném. Po obecné a měšťanské škole absolvoval dvouletou veřejnou obchodní školu. Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1946 k 21. tankové brigádě, 1. srpna 1947 ho povýšili na svobodníka a 12. září 1948 propustili do zálohy.

Po návratu do civilu pracoval v podniku Dřevařský průmysl a od listopadu 1950 byl převeden na dělnickou pozici v továrně Stalingrad. Byl ženatý, s manželkou měli dvě dcery. Roku 1953 se účastnil protestů proti měnové reformě, byl zatčen a vyšetřován Státní bezpečností v rámci skupiny, označované jako Šmídek a spol. Nakonec neskončil za mřížemi jako ostatní členové skupiny, ale byl pro nedostatek důkazů propuštěn z vazby.1 Od té doby však byl veden jako rozkladný živel a socialistickému zřízení nepřátelská osoba. Našel si nové zaměstnání u Železničního stavitelství, kde pracoval nejdříve jako řidič, později se stal vedoucím úseku strojů a dopravy.

V srpnu 1967 utrpěl přes nevysoký věk záchvat mozkové mrtvice a měl docházet na rehabilitace do zdravotního střediska polikliniky Československých státních drah v Italské ulici v Praze na Vinohradech. Také v den okupace 21. srpna 1968 se chtěl vypravit pěšky na středisko v Italské ulici, nebylo mu však dobře, tak si vzal svůj automobil. Zaparkoval ho nedaleko střediska, kam chtěl dojít pěšky. Na rohu Balbínovy a Vinohradské ulice jej však do krku zasáhla střepina, která odlétla z tanku explodujícího před budovou Československého rozhlasu. V důsledku masivního krvácení namístě zemřel.2 Jeho ostatky identifikovala manželka následujícího dne v Ústavu soudního lékařství v Studničkově ulici a zaparkované auto našel jeden z kolegů o několik dní později.3 Ostatky Jaroslava Švece byly pohřbeny na pražském Vinohradském hřbitově. Viz Nebylo koho stíhat (in …a lidi křičeli PAMATUJ! str. 11)

1 ABS, f. Vyšetřovací spisy, V‑1677 MV, Šmídek a spol., osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Jaroslavu Švecovi.

2 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Zpráva o smrti Jaroslava Švece.

3 NA, f. Generální prokuratura, sign. F/GPT 50/70, Zpráva o událostech v Praze, Výpověď Milady Švecové manželky Jaroslava Švece.

Místo
Typ
Památka