Svitavy

Pulkrábková, Helena Ing.

Narodila se 4. října 1941 v Hradci Králové jako Helena Malá, v dospělosti vystudovala vysokou školu a provdala se za vojenského lékaře MUDr. Jiřího Pulkrábka.1 Vzhledem k tomu, že její muž byl přidělen do vojenské nemocnice v Trenčíně, bydleli v Košicích, kde si paní Pulkrábková našla místo laborantky.

Chlupová, Naděžda

Manželka MUDr. Jaromíra Chlupa se narodila 11. března 1939 pod dívčím jménem Kubešová, byla matkou tří dětí. Naděžda Chlupová pracovala jako úřednice. Spolu s manželem a malým synem zemřela 12. října 1968 při automobilové havárii, způsobené sovětským vojenským řidičem Vjačeslavem Alexandrovičem Sikarčukem.1

1 Tamtéž.

Chlup, Miroslav

Malý syn manželů Chlupových se narodil 13. prosince 1960. Stejně jako jeho rodiče se stal obětí dopravní nehody, zaviněné 12. října 1968 sovětským vojenským řidičem Vjačeslavem Alexandrovičem Sikarčukem. Malý Miroslav zemřel v nemocnici dva dny po havárii, 14. října.1

Chlup, Jaromír MUDr.

Bezesporu nejtragičtějším případem úmrtí příslušníka Československé lidé armády z doby po srpnové okupaci se stala smrt podplukovníka Jaromíra Chlupa, který zaplatil životem za bezohlednost sovětských dobyvatelů spolu s většinou své rodiny.