tank

Zsigárdy, Alojz

Narodil se 24. března 1923 v obci Topoľníky v okrese Dunajská Streda a bydlel zde v domě na adrese Dunajská 113. Jako občan maďarské národnosti musel v letech druhé světové války narukovat do maďarské armády a byl poslán na východní frontu. Zde padl do zajetí a domů se dostal až roku 1948. O dva roky později se oženil a založil rodinu.

Zinovjev, Boris Ing.

Narodil se 24. května 1893 ve Varšavě. Absolvoval Vysokou školu chemicko‑technologického inženýrství v Praze,1 kde dosáhl titulu inženýra. Byl ženatý a bezdětný, s manželkou bydlel v Brezové pod Bradlom. V době úmrtí byl již v penzijním věku, stále však pracoval v knihovně v Brezové pod Bradlom, Dne 25. srpna 1968 stál v Brezové pod Bradlom u okraje silnice a pozoroval projíždějící sovětské jednotky. Jeden z tanků jej však nečekaně zachytil a způsobil mu tak vážná zranění, že jim namístě podlehl.

Winter, Zdeněk

Narodil se v Praze 10. června 1947. Byl ženatý, pracoval v dělnické profesi a bydlel v Praze. Krátce před půlnocí 21. srpna 1968 projížděl na motocyklu pražskou Černokosteleckou ulicí, kde do něj narazil sovětský tank.1 Následky srážky byly fatální, Zdeněk Winter utrpěl krvácení do hrudní dutiny, roztržení plic a srdečnice. Svým zraněním namístě podlehl. Byl pohřben na hřbitově v Praze‑Košířích.

Rybárová, Viktoria

Důchodkyně Viktoria Rybárová se narodila 17. května 1901, bydlela v Šulekovu, okres Hlohovec, na adrese č. p. 798. Byla vdaná, měla pět dětí. Brzy ráno 21. srpna 1968 vyšla z domova k autobusové zastávce, protože chtěla jet do Leopoldova. Obcí v tu dobu projížděla maďarská vojenská kolona a jeden z tanků Viktorii Rybárovou ve 4.15 na ulici zachytil. Obrněnec jí utrhl část levé nohy a způsobil těžká pohmoždění vrchní části těla. Řidič ani nezastavil a pokračoval v jízdě. Viktoria Rybárová byla transportována do nemocnice v Piešťanech, kde lékaři konstatovali, že nemá naději na přežití.

Novák, František

František Novák se narodil 22. prosince 1922, profesí byl holič a kadeřník. Vojenskou službu nastoupil 15. července 1948 ke spojovacímu pluku 1. Do zálohy odešel v hodnosti vojína 15. září téhož roku. V době úmrtí bydlel u své sestry ve vsi Želivec (součást obce Sulice v okrese Praha‑východ), kde také působil jako vedoucí kadeřnictví. František Novák byl rozvedený a měl dvě nedospělé děti.

Moštenický, František

Narodil se 21. srpna 1921 v Banské Štiavnici. Na vojnu jej odvedli 23. dubna 1942, současně však dostal odklad kvůli studiu. Pětiměsíční náhradní vojenskou službu vykonal v roce 1946.

Levák, Jozef

Pocházel z Povážského Chlmce, kde se narodil 22. července 1930. Byl ženatý, s manželkou a čtyřmi dětmi bydleli ve své rodné obci. Jozef Levák byl zaměstnancem JRD Vítězný únor v Banské Bystrici. Když na počátku invaze 21. srpna 1968 projížděly náměstím SNP ve Zvolenu sovětské tanky a obrněné transportéry, protestoval tím, že si jim lehl do cesty na vozovku. Velitel kolony vydal rozkaz k další jízdě a nechal bezbranného muže přejet tankem. Těžký obrněnec protestujícímu doslova rozdrtil horní polovinu těla, takže okamžitě zemřel. Jozef Levák byl 24. srpna pohřben na hřbitově ve Zvolenu.

Lacina, Antonín

Narodil se 18. září 1938. Bydlel v Malíně v okrese Kutná Hora, kde pracoval v místním Jednotném zemědělském družstvu jako traktorista. V den invaze, 21. srpna 1968, řídil kolem 7.00 traktor, do nějž z protisměru najel sovětský tank. Došlo ke srážce, již traktorista sice přežil, nezůstala však bez vážných následků na jeho zdravotní stav. Antonín Lacina utrpěl úraz hlavy, který mu lékařská pohotovost, kam byl dopraven, ošetřila.

Kadeřábková, Bedřiška

Důchodkyně z Prahy, původním povoláním úřednice. Narodila se v Praze 14. září 1898.1 Během prvního dne invaze byla na pražském Smíchově sražena tankem a zemřela na pooperační zápal plic v nemocnici 26. srpna 1968. Byla pohřbena na pražském hřbitově Malvazinky.2

Frydrychovský, Václav

Narodil se 11. září 1926 v Časlomíně v okrese Pelhřimov do rodiny Jaroslava Frydrychovského a jeho manželky Františky, rozené Cvachové.1 Rodina později bydlela v Popicích na adrese č. p. 23, kam se přestěhovali po válce. Po základní škole se vyučil bednářem a složil mistrovské zkoušky, nějaký čas pracoval v pivovaru Pelhřimov.