Veselý, Stanislav

Narodil se 20. listopadu 1924 v Praze do rodiny Jaroslava Veselého a jeho manželky Jany, rozené Luttenbergové. Po základním vzdělání absolvoval dvouletou obchodní školu a pracoval potom jako úředník.

Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1946 k pěšímu pluku 22 „Argonskému“ a do zálohy odešel 10. listopadu 1948. Dne 24. května 1947 se oženil se slečnou Věrou Blažkovou, narozenou 2. prosince 1926.1

S rodinou bydlel v Liberci na adrese Vítězná 677/5 a byl otcem dvou dětí. Stanislav Veselý pracoval tehdy v libereckém podniku Hedva jako údržbář.2 Dne 21. srpna byl sovětskými vojáky postřelen na ulici 5. května v prostoru mezi radnicí a divadlem. Následkem zasažení míchy zemřel o tři dny později, 24. srpna, v 17.00 v liberecké nemocnici.

1 VA-CR Trnava, f. SKL, Stanislav Veselý nar. 20. 11. 1924.

2 ABS, f. L7, inv. j. 152, Hromadné narušení veřejného pořádku, poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, zranění a usmrcení občanů, k nimž došlo 21. 8. 1968 v Liberci při příležitosti internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy v ČSSR.

Místo
Typ