vojenské vozidlo

Vonka, Martin

Narodil se v Praze roku 1948, přesnější datum se bohužel nepodařilo zjistit. Bydlel na adrese Praha 4, Dvorecké náměstí. Zahynul 2. září 1968 v Benešově při nárazu osobního automobilu, řízeného Janem Fišerem, do odstaveného sovětského trajleru, společně s kamarády Luďkem Pokorným a Luďkem Hájkem. Martin Vonka byl na základní škole spolužákem Dagmary Hájkové, mladší sestry Luďka Hájka. Podle jejích vzpomínek plánovali s Pokorným odchod do zahraničí, k hraničnímu pásmu je však již nepustili a mladíci zahynuli se svými kamarády, kteří si s nimi udělali výlet, při návratu do Prahy.

Veselá, Božena

Narodila se 16. prosince 1894 v Křížové v okrese Havlíčkův Brod. Její manžel byl za první světové války vážně zraněn a jako válečný invalida dostal trafiku v Dolních Kralovicích, již mu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vedla manželka. Božena Veselá v trafice prodávala i později jako vdova, a aby si přilepšila k penzi, ještě dlouhá léta poté, co dosáhla věku pro odchod do důchodu.

Verwalter, Leopold

Vrátný Výzkumného ústavu krmivářského v Pohořelicích v okrese Břeclav se narodil 12. prosince 1909. Původně byl vyučeným holičem, rozvedený, s dvěma dětmi. Ve volném čase hrál dechovku s místním amatérským souborem. Dne 12. října 1968 byl v 17.15 nedaleko svého bydliště přejet sovětským nákladním automobilem. Jeho řidič jel přes náměstí v Pohořelicích naprosto nepřiměřenou rychlostí a srazil Leopolda Verwaltera, vracejícího se ze zaměstnání na kole.

Vejpuský, Bohumil

Bohumil Vejpuský se narodil 17. dubna 1940, byl ženatý, v době události otec šestiletého syna a dvouleté dcery. Pracoval jako dělník v Mariánských Lázních a bydlel v Trstěnicích, okres Cheb. Dne 30. října 1968 jel z práce domů a utrpěl při jízdě na motocyklu značky Pionýr v obci Drmoul smrtelný úraz. Srazilo jej sovětské nákladní vozidlo. Toho dne byla silná mlha. Podle svědků jel po hlavní silnici a sovětská kolona zahýbala na hlavní silnici č. 21 ze směru od obce Tři Sekery. Byl nalezen zraněný mimo vozovku na levé straně silnice.

Ulická, Anna

Anna Ulická byla ani ne sedmnáctiletá dívka ze Sučan v okrese Martin, narodila se 7. září 1951 a navštěvovala učební obor v národním podniku Prefa. Dne 28. srpna 1968 se vypravila na nákupy do Martina. Když se chystala přejít ulici, ještě na chodníku ji v 15.30 zachytil cisternový automobil, řízeným sovětským vojínem Vasilem Havriščukem (narozen 1941), a vzápětí ji přejely další dvě cisterny, ani jeden z vozů nezastavil.

Trousil, Otto

Narodil se 3. dubna 1930 v Praze a po základním a středním vzdělání se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti. Byl ženatý, s manželkou měli dvě nezletilé děti, bydleli v Praze ve Střešovicích. Týden před invazí, 15. srpna, nastoupil dovolenou, již trávil s rodinou. Když ráno 21. srpna 1968 slyšel z rozhlasu informace o probíhající invazi vojsk Varšavské smlouvy, odjel jako příslušník ozbrojeného sboru na své pracoviště a hlásil se náčelníkovi oddělení. Ten mu ale doporučil, ať se vrátí za rodinou a dočerpá dovolenou.

Trechová, Anna

Narodila se 8. srpna 1931 a s rodinou bydlela v Břeclavi jako provdaná matka dvou nedospělých dětí. Profesí byla dělnice, zaměstnaná v tamním Gumotexu. Dne 21. srpna 1968 jela jako spolujezdkyně v osobním automobilu s Milošem Špačkem, který začal ve 21.20 v Tasovicích předjíždět kolonu sovětských tanků. Z protisměru se však objevila protijedoucí sovětská vozidla a řidič se musel vrátit do svého směru a zařadit se mezi těžkou techniku. V tu chvíli jej tank s identifikačním číslem 386 přimáčkl na stroj jedoucí vpředu. V důsledku havárie utrpěla Anna Trechová těžká zranění.

Tóth, Karol

Karol Tóth se narodil 18. července 1942, byl povoláním zámečník a pracoval v Gemerských papírnách a celulózkách. Byl svobodný, trvalé bydliště měl v Gemerské Hôrce. Tóth zahynul jako chodec při autonehodě. Dne 6. prosince 1968, někdy mezi 16.00 a 16.30, šel na silnici Rožňava–Brzotín po správné straně vozovky, když do něj narazil sovětský nákladní automobil URAL‑375,1 řízený vojínem Ktojbekem Saparovem (narozeným 1946), který povinnou základní službu vykonával u útvaru 23139 v Rožnavě.

Tomšíková, Aloisie

Narodila se 20. června 1887 a s manželem byli drobnými zemědělci. Z manželství se narodilo celkem jedenáct dětí, z nichž se dospělosti dožilo sedm. Paní Tomšíková bydlela se synem a vnoučaty v Přílukách č. p. 28, okres Vsetín. Vzhledem k věku již byla v důchodu. Dne 25. listopadu 1968 byla na silnici poražena sovětským nákladním automobilem řízeným vojínem Grigorijem Michajlovičem Prozorovem a na následky zranění zemřela téhož dne v nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Teplan, Dominik

Narodil se 4. října 1908, byl ženatý a měl jednu dceru. V popisované době pracoval jako příslušník Sboru ozbrojené ochrany železnic a bydlel v obci Hul v okrese Nové Zámky. Dne 12. října 1968 se na kole vypravil do Nových Zámků na nákup do lékárny. Cestou k nádraží jej míjela kolona maďarských vojenských vozidel a odbočující cyklista Dominik Teplan dal rukou zřetelné znamení o změně směru jízdy. Řidič jednoho z nákladních automobilů, vojín Lászlo Szábo, však znamení nerespektoval a vzápětí Teplana srazil.