Všechny oběti

Bulík, Josef

Občan z Dolních Kralovic1 se narodil 5. listopadu 1909.2 Vzhledem k tomu, že jeho rodina po generace vlastnila truhlářství, byl jako jediný dědic předurčen k tomuto povolání. Vyučil se a vystudoval dřevařskou průmyslovku. Byl ženatý, s manželkou měli tři dcery. Krátce před polednem 21. srpna 1968 si šel nakoupit do dřevěného stánku Poštovní novinové služby nedaleko svého bydliště.

Čermák, Olaf

Bratislavský občan se narodil 1. srpna 1951. Dne 22. srpna 1968 byl smrtelně postřelen před budovou Československého rozhlasu v Bratislavě, na rohu ulic Medená a Štúrova. Sedmnáctiletý učeň se vracel domů poté, co si na svém pracovišti vyzvedl svou učňovskou výplatu. Podle jiných zdrojů jej na tomto místě srazil sovětský nákladní automobil.1 Na místě jeho smrti byl vybudován pomníček s fotografií, který později zmizel.

Olaf Čermák je pohřben na bratislavském hřbitově Slávičie údolie.

Chalupa, Karel

Narodil se 10. června 1914 v Boleradicích v okrese Hustopeče do rodiny Antonína Chalupy a jeho manželky Hedviky, rozené Holíkové. Po obecné škole a měšťance se vyučil tesařem a stavebním kreslířem.

Charousková, Marie Ing.

Mladá žena pocházela z Otryb-Podveků v okrese Kutná Hora, kde se narodila 27. ledna 1942. Po maturitě na gymnáziu začala studovat ČVUT. Marie Charousková byla sportovně založená a ve volném čase se věnovala pilotování bezmotorových letounů. Díky tomuto koníčku se seznámila se svým budoucím manželem, rovněž zapáleným pilotem větroňů. Mladý pár uzavřel sňatek roku 1962. Po čtyřech letech se jim narodil syn a bydleli v Praze‑Zbraslavi. Marie po mateřské dovolené pracovala ve Výzkumném ústavu zemědělském v Řepích a současně dálkově dokončovala studia na ČVUT.

Chlup, Jaromír MUDr.

Bezesporu nejtragičtějším případem úmrtí příslušníka Československé lidé armády z doby po srpnové okupaci se stala smrt podplukovníka Jaromíra Chlupa, který zaplatil životem za bezohlednost sovětských dobyvatelů spolu s většinou své rodiny.

Chlup, Miroslav

Malý syn manželů Chlupových se narodil 13. prosince 1960. Stejně jako jeho rodiče se stal obětí dopravní nehody, zaviněné 12. října 1968 sovětským vojenským řidičem Vjačeslavem Alexandrovičem Sikarčukem. Malý Miroslav zemřel v nemocnici dva dny po havárii, 14. října.1

Chlupová, Naděžda

Manželka MUDr. Jaromíra Chlupa se narodila 11. března 1939 pod dívčím jménem Kubešová, byla matkou tří dětí. Naděžda Chlupová pracovala jako úřednice. Spolu s manželem a malým synem zemřela 12. října 1968 při automobilové havárii, způsobené sovětským vojenským řidičem Vjačeslavem Alexandrovičem Sikarčukem.1

1 Tamtéž.

Chocholínová, Rosalie

Narodila se 11. června 1886 a zřejmě celý život prožila v Praze. Vzhledem ke svému věku byla v době invaze vojsk Varšavské smlouvy již po léta v penzi. Dne 29. srpna 1968 zahynula v důsledku nehody vozidla Sovětské armády. Bližší podrobnosti se dosud nepodařilo dohledat. Rosalie Chocholínová je pohřbena na Olšanských hřbitovech.1

Ciberaj, Štefan

Narodil se 4. listopadu 1939, byl ženatý, otec tří dětí. S rodinou bydlel v Gemerské Polomě č. p. 212, okres Rožňava. V popisované době pracoval jako dispečer Československých státních drah. V první den invaze 21. srpna 1968 projížděla městem Rožňava kolona sovětských tanků. Jeden vyjel ze směru a přimáčkl ke stěně obytného domu kolemjdoucího Štefana Ciberaje. Muž utrpěl fatální zranění, protože obrněnec mu rozdrtil pánev a odtrhl pravou nohu. Podařilo se jej ještě naložit do vozidla rychlé záchranné služby, v sanitce však při cestě do nemocnice zemřel.

Čížek, Miroslav

Narodil se 17. února 1945 v Dětenicích‑Brodku v okrese Jičín a s bratrem bydlel u rodičů na adrese Liberec, Tyršova č. p. 14. Byl ještě svobodný a pracoval jako zedník u podniku Pozemní stavby Liberec.1