Vyškov

Sušánková, Ilja

Narodila se 5. ledna 1931v Klatovech. Byla provdaná za důstojníka ČSLA, jenž v hodnosti podplukovníka sloužil u posádky v Bučovicích. V tomto městě celá rodina i bydlela na tehdejší adrese Gottwaldova 181, v domě sousedícím s náměstím.