Zdechovan, Štefan

Narodil se 14. července 1940 v obci Látky. Po základní škole se vyučil strojním zámečníkem. V popisované době byl rozvedený a žil s družkou, s níž měl jedno dítě. Bydleli v Detve na adrese Sídliště T 20/5. Svou profesi vykonával v Podpolianských strojárňách. Když 21. srpna 1968 projížděla Detvou sovětská vojenská kolona, na ulicích se shromáždilo na pět set občanů, kteří vyjadřovali protest proti ozbrojenému vpádu skandováním hesel a házením různých předmětů na obrněnce intervenčních jednotek. Vojáci v 13.30 spustili do bezbranných občanů palbu. Projektily zasáhly Štefana Zdechovana do hrudi. Následkům zranění namístě podlehl.

Již 21. srpna 1968 zahájil vyšetřovatel VB vyšetřování v trestní věci vraždy Štefana Zdechovana, Rudolfa Gavorníka a postřelených osob. Při vyšetřování se podařilo z náhodně pořízené fotodokumentace zjistit, že neznámý voják z auta GAZ označeného číslem 17–55 vystřelil na dav civilistů dávku ze samopalu. Kromě toho vystřelil z tanku s označením S-014 neznámý voják pistolí na občany stojící u silnice. Vyšetřovatel ale nebyl pochopitelně schopen prokázat, kteří konkrétní vojáci stříleli, takže trestní stíhání bylo přerušeno 21. 10. 1968.1 Štefana Zdechovana pohřbili na hřbitově v Mučíně okr. Lučenec.2

1 VÚA–SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1556-62-91.

2 VÚA-SA MO, f. Zmocněnec vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk, spis č. j. 1868/Ř; 365/92-C.

Místo
Typ