Žemlička, Josef

Narodil se 25. března 1952 v Brně, bydlel u rodičů v Omicích (vesnice v okrese Brno‑venkov) v domě č. p. 134. V popisované době byl učněm naší největší továrny na ložiska ZKL Brno. Teprve šestnáctiletý mladík se stal první obětí okupačních vojsk v metropoli jižní Moravy. Ráno 21. srpna 1968 si se dvěma kamarády vyjeli na malých motocyklech Pionýr k benzinové pumpě na Jihlavské ulici u odbočky na Nový Lískovec. Zde na okraji Brna chtěli sledovat kolony vojenských vozidel. Vzhledem k tomu, že v další cestě jim zabránil sovětský regulovčík, postavil se Josef Žemlička na obrubník a díval se. Jeden z vojáků spustil do přihlížejících zcela nesmyslnou nevyprovokovanou střelbu. Josefa Žemličku projektily zasáhly do hrudní krajiny. Svědkové jej naložili do osobního automobilu a odvezli do zdravotního střediska v Brně-Bohunicích.1 Lékař zde konstatoval, že jeho stav je beznadějný, nechal ho ale okamžitě odvézt do fakultní nemocnice v Brně, kde měli dokonalejší vybavení. Mladík však během transportu zemřel. Lékař v nemocnici už mohl jen zaznamenat, že příčinou smrti bylo několik střelných poranění srdce.2

Svědkové incidentu se vojáka, jenž palbu zahájil, ptali na jméno, ten však odmítl odpovědět s tím, že sdělit ho může jen jeho velitel. Pachatel tak zůstal nevypátrán a nepotrestán.

Pohřbu Josefa Žemličky se 26. srpna v Omicích účastnilo na tři tisíce lidí. Nad rakví promluvil i tajemník KV KSČ Jaromír Koláčný a záběry ze smutečního obřadu se dostaly i do zpráv rakouské televize.3

Po pádu komunistického režimu mohla být mladíkovi odhalena pamětní deska. Od roku 1991 se nachází v Brně‑Bohunicích u zastávky Dálniční přivaděč brněnské MHD. Na betonovém podstavci je bronzová plastika padlého na československé vlajce a nápis: „V těchto místech byl 21. srpna 1968 zastřelen Josef Žemlička *25. 3. 1952.“4

1 ABS, f. KS SNB Brno, Odbor vyšetřování VB, VV‑5/10–1968, Zastřelení Josefa Žemličky.

2 NA, f. Generální prokuratura, k. 1032, sig. III/1 Gn 26/68, Hlášení VB o smrti Josefa Žemličky.

3 Milan BÁRTA – Lukáš CVRČEK – Patrik KOŠICKÝ – Vítězslav SOMMER, Oběti okupace. Československo 21. 8.–31. 12. 1968. Praha 2008, s. 147.

4 23. a 24. srpen 1968: Příběh zastřeleného Josefa Žemličky (tyden.cz, 23. 8. 2008)

Místo
Typ
Památka